Aktuálně

Naše obaly vyrábíme tradičně z kvalitního Finského kartonu, s certifikací - tzn. že lesy, z nichž papír pochází, jsou šetrně obhospodařovány a znovu zalesňovány. Jedná se tedy o obnovitelný zdroj.

Tento karton je dále ovrstven mikronovou vrstvou PE (polyethylen), která má pouze 5-18% podíl na celém obalu.

Papír tedy představuje podstatnou část našeho obalu, který pak může být jako odpad vhozen do modrého kontejneru papír.

  .